print zoom-in zoom-uit Ventilatie Luchtkwaliteit

Mechanische ventilatieIn de buitenlucht is het kooldioxidegehalte op de meeste plaatsen in Nederland ongeveer 400 tot 500 ppm. Zodra een groep mensen een ruimte binnenkomt begint de hoeveelheid kooldioxide flink te stijgen, waarbij een verdubbeling heel normaal is. De aanwezigheid van mensen, computers, printers en andere apparaten leidt tot binnenluchtverontreiniging, dat zich o.a. uit in te hoge kooldioxidewaarde. Vaak is dit de onverwachte oorzaak van veel gezondheidsklachten. Lees verder op onze website Thermodicht.

 
Thermodicht
Thermodicht.nl

Onze meetdiensten welke wij in de praktijk uitvoeren worden op onze website uitvoerig uitgelegd. Wij toetsen op de kwaliteit en op de geldende wet- en regelgeving. Voor een gepaste offerte, kunt u ons benaderen via ons contactformulier of per email. Bezoek onze Nederlandstalige website thermodicht.nl of onze Engelstalige thermodicht.eu

BlowerDoor
BlowerDoor.nu

Op de website BlowerDoor.nu willen wij u bekend maken met de materie luchtdichtheid van gebouwen en hopen u op deze wijze antwoorden te geven op uw vragen.


AirInstruments
AirInstruments.eu

Bij AIRINSTRUMENT kunt u uw bestellingen plaatsen voor ons assortiment van Minneapolis BlowerDoor en alle aanverwante artikelen. Alles op het gebied van luchtmetingen.
Met onder andere: *Minneapolis BlowerDoor *LookSolutions *ACIN FlowFinder

Contact

Naam

E-mail

Telefoon

Onderwerp

Bericht

Ontvang een copy

Woord overnemen a.u.b.